ഒന്നിലധികം ഫോണുകളിൽ ഒരേ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാം; പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എത്തി

whatsapp new update

ഒന്നിലധികം ഉപകരണങ്ങളിൽ വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നേരത്തെ തന്നെ കമ്പനി ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനായി വാട്സാപ്പ് വെബ്ബ്, വാട്സാപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് തുടങ്ങിയ പതിപ്പുകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നിലധികം ഫോണുകളിൽ ഒരേ അക്കൗണ്ടിൽ വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വാട്സാപ്പിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ പരമാവധി നാല് സ്മാർട്ഫോണുകളിൽ ഒരേ സമയം വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനാവും. ഒരു പ്രൈമറി ഡിവൈസ് (അക്കൗണ്ട് എടുത്ത സിംകാർഡ് ഉള്ള ഫോൺ) ഇല്ലാതെ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്ത ഫോണുകളിൽ ഒരോന്നിലും പ്രത്യേകം വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനാവും.

എന്നാൽ പ്രൈമറി ഡിവൈസ് ഏറെ നാൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നാൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വാട്സാപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ലോഗ് ഔട്ട് ആവും. പരമാവധി നാല് ഉപകരണങ്ങളിലാണ് വാട്സാപ്പ് ഒരു സമയം ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അത് ഫോണുകളോ, കംപ്യൂട്ടറുകളോ ടാബുകളോ എന്തുമാവാം.

ആർക്കെല്ലാം പ്രയോജനം ചെയ്യും?

പ്രധാനമായും വാട്സാപ്പ് ബിസിനസ് ആപ്പ് വഴി ഉപഭോക്താക്കളുമായി സംവദിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ സംവിധാനം ഏറെ പ്രയോചനം ചെയ്യും. ഒരേ നമ്പറിലുള്ള
വാട്സാപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നിലധികം ജീവനക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവും. ഇങ്ങനെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും ഒന്നിലധികം ഫോണുകൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഈ സംവിധാനം ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും.

എങ്ങനെ മറ്റൊരു ഫോണിൽ വാട്സാപ്പ് ലോഗിൻ ചെയ്യാം?

വാട്സാപ്പിന്റെ എതിരാളിയായ ടെലഗ്രാമിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ഫോണിൽ ടെലഗ്രാം ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്പർ നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒടിപി പ്രൈമറി ഡിവൈസിലെ ആപ്പിൽ വരും. ഇത് നൽകിയാൽ പുതിയ ഡിവൈസിൽ ടെലഗ്രാം ലോഗിൻ ചെയ്യാം. നിലവിൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വാട്സാപ്പും ലോഗിൻ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത്.

പ്രൈമറി ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തും അക്കൗണ്ട് മറ്റൊരു ഫോണിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാനാവും. ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സ്മാർട്ഫോണുകൾ ആൻഡ്രോയിഡോ, iOS ഫോണുകളോ ആവാം. വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ ഈ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ലോകത്തെല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാവുമെന്ന് വാട്സാപ്പ് അറിയിച്ചു. ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വാട്സാപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക.


0/Post a Comment/Comments